Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ørsta vidaregåande skule > Våre utdanningsprogram > Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon (TIP) omfatter eit breidt spekter av fag som kvalifiserar for arbeid i store og små industribedrifter, skip, installasjonar for produksjon av olje og gass, i store og små verkstader og på alle typar køyretøy og anleggsmaskinar.

Elevane får ein praktisk, variert og teknisk grunnopplæring i teknikk og industriell produksjon. Dei får ei brei plattform for vidare yrkesvalg både med omsyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Programfaget legg grunnlag for tverrfaglig tenking og gir elevene muligheter for på sikt å kunne utvikle ei flerfagleghet som blir etterspurt i verksemdene. Ei betydelig del av tida vil elevane få arbeide med eit tverrfagleg fordjupningsprosjekt retta mot framtidig yrkesval. 

Programfag

Programfaget teknikk og industriell produksjon gir grunnleggjande og enkel trening i alle delar av ein produksjonsprosess; frå innstillingar til styring, testing/måling, service, vedlikehald, reparasjon, rapportering og HMS-arbeid.

Arbeid innan teknikk og industriell produksjon

Arbeidsoppgåvene krev samhandling med andre, evne til å arbeide sjølvstendig etter prosedyrar og tegningar samt med registrering og dokumentasjon. Kjennskap til nasjonale og internasjonale standardar og retningsliner er ein del av faget. Eit viktig perspektiv i opplæringa er utvikling av lojale og stolte fagarbeidarar som viser respekt for mennesker, miljø og produksjonsapparater.

Meir informasjon

Her finner du mer informasjon om utdanning, yrker, intervjuer med elever med mere:

Ulike moglegheiter etter VG1 TIP:

Vg2 VG3/Bedriftsopplæring
Industriteknologi Aluminiumskonstruksjonsfaget (2 år opplæring i bedrift)
  CNC-maskineringsteknikk (2 år opplæring i bedrift)
  Finmekanikerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Industriell overflatebehandling (2 år opplæring i bedrift)
  Støperifaget (2 år opplæring i bedrift)
  Industrimekanikerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Platearbeiderfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Sveisefaget (2 år opplæring i bedrift)
  Industrimontørfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Industrirørleggerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Mekanisk kontrollørfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Modellbyggerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Verktøymakerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Grafisk emballasjefaget (2 år opplæring i bedrift)
  Kran- og løfteoperasjonsfaget(2 år opplæring i bedrift)
  Produksjonsteknikkfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Trykkfaget (2 år opplæring i bedrift)
Kjøretøy Bilfaget, lette kjøretøy (2 år opplæring i bedrift)
  Bilfaget, tunge kjøretøy (2 år opplæring i bedrift)
  Hjulutrustningsfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Motorsykkelfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Motormekanikerfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Reservedelsfaget (2 år opplæring i bedrift)
Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikarfaget (VG3, nasjonal linje)*
  Landbruksmaskinmekanikarfaget (2 år opplæring i bedrift)
  Påbygging til generell studiekompetanse*
Automatisering(kryssløp med elektrofag) Sjå meir på elektrofag sine sider

*VG2-retningar som vi ikkje tilbyr. 

*VG3-retningar som vi ikkje tilbyr. 

Når det gjeld andre muligheter etter VG1 Teknikk og industriell produksjon enn dei som Ørsta vidaregåande skule tilbyr, viser vi til vilbli.no.

Kontaktpersonar

Odd Erik Engetrøen Odd Erik Engetrøen
Fagleder
71 28 24 16 /
Mob. 970 84 148
Send e-post

Dokument

Utstyrsliste VG2 INA
DOCX-dokument - 93,85 kB
Utstyrsliste VG2 ARA
DOCX-dokument - 93,99 kB
Utstyrsliste VG2 KJA
DOCX-dokument - 93,68 kB
Utstyrsliste VG1
DOCX-dokument - 93,80 kB