Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Helse og oppvekst

Helse- og oppvekstfag

Er du omsorgsfull og flink til å kommunisere? Ynskjer du å arbeide med menneske i ulike aldersgrupper og livssituasjoner? Då kan Helse- og oppvekstfag vere noko for akkurat deg!

Denne skuleretninga representerer viktige tradisjonar og verdiar på omsorgsfeltet som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos menneske gjennom heile livsløpet. 

Vi tek sikte på å utdanne deg til å arbeide i helse- og sosialsektoren, i sjukehus og på sjukeheimar, på lækjar og tannlækjarkontor, heimebaserte tenester eller arbeid med born og ungdom. Kommunikasjon og respekt for alle grupper menneske er naudsynte eigenskapar innan våre yrker.

VG1 Helse- og oppvekstfag

Opplæringa i VG1 lærer deg om helsefremjande arbeid, livstilssjukdommar, skadar og lidingar. det blir lagt vekt på born og unges utvikling, og som elev lærar du også om kost, ernæring og hygiene. Gjennom læring på VG1 vil ein kunne få utvikle seg på både kommunikasjon og sosial kompetanse, som kjem til nyttes for resten av livet ditt.  

VG2-programfag

Etter VG1 Helse- og oppvekst kan du gjere følgjande val ved vår skule:

Mangfald av yrker

Den som vél slik utdanning, må ha interesse for medmenneske og vere samarbeidsvillig. Kommunikasjon vil vere ein viktig kompetanse. Etter fullført VG2 Barne- og ungdomsarbeidar kan du søkje om læretid i bedrift og ta fagbrev. Arbeidsområda kan vere mellom anna assistent i barnehage, skule, SFO og fritidsklubbar.

Etter fullført VG2 Helsearbeidarfag kan du og søkje om læretid ved ulike helseinstitusjonar og ta fagbrev.

Etter fullført VG2 Helseservicefag har du fleire valmoglegheiter; du kan gå vidare på VG3 eller du kan gå ut i lære i bedrift som aktivitør. 

Som alternativ til lærekontrakt etter VG2 kan du skaffe deg studiekompetanse og ta høgskuleutdanning innan fleire av desse fagområda. Til dømes kan du gjennom høgskulestudier og utdanne deg til sjukepleiar, lærar eller førskulelærar.

Ulike moglegheiter etter VG1 Design og handverk:

 

VG2
 

VG3/Bedriftsopplæring

Aktivitør* (kryssløp med Design- og handverk)   Aktivitørfaget (2 år i bedrift)
Ambulansefag*   Ambulansefaget(2 år i bedrift)
    Helsearbeidarfaget (2 år i bedrift)
    Portørfaget (2 år i bedrift)
Barne- og ungdomsarbeidarfag   Barne- og ungdomsarbeidarfaget (2 år i bedrift)
Fotterapi og ortopediteknikk*      Fotterapi (VG3)*
    Ortopediteknikkfaget (2 år i bedrift)
Helsearbeidarfag   Helsearbeidarfaget (2 år i bedrift)
    Portørfaget (2 år i bedrift)
Helseservicefag   Portørfaget(2 år i bedrift)
    Apotekteknikk (VG3)*
    Helsesekretær (VG3)*
    Tannhelsesekretær (VG3)*
Hudpleie*   Hudpleier (2 år i bedrift)
IKT-servicefag* (kryssløp med fleire retningar)   IKT-servicefaget (2 år i bedrift)

*VG2-retningar som vi ikkje tilbyr. 

*VG3-retningar som vi ikkje tilbyr. 

Kontaktpersonar

Anne-Marit Bae Anne-Marit Bae
Lærer
71 28 24 15 /
Mob. 481 26 285
Send e-post

Dokument

Utstyrsliste VG1 Helse- og oppvekstfag
DOC-dokument - 48,50 kB
Utstyrsliste VG1 Helseservicefag
DOCX-dokument - 27,82 kB
Utstyrslister VG2 Helsearbeidarfag
DOC-dokument - 55,00 kB