Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elektro

Elektrofag

Ved Elektrofag kan du utdanne deg i eitt av fleire elektrofag. Du kan seinare vidareutdanne deg ved ein fagskule eller ingeniørhøgskule.

VG1 Elektrofag

Opplæringa i VG1 Elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste val knytt til dei elektriske system. Mykje av undervisninga i programfaga vil foregå på systemnivå og ein god del av dette er praksisrelaterte oppgåver.

VG2-programfag

Etter VG1 Elektrofag kan du gjere følgjande val ved vår skule:

VG3-programfag

Etter VG2 Automatisering kan du gjer følgjande val ved vår skule: 

Vel du å gå denne vegen, kan ein få avkorta fagopplæring i bedrift med eitt år. 

Mangfald av yrker

Våre utdanningsprogram fører til eit mangfald av yrker og dei viktigaste arbeidsoppgåvene er innanfor installasjon, vedlikehald og dokumentasjon av elektriske og elektroniske system. I desse yrka må du kunne forholde deg til tryggleiksforskrifter, vere pålitelig og utføre arbeidet på en nøyaktig og fagmessig måte. 

Fleire fag og yrker innan elektrofag og opplæring i bedrift finn du på vilbli.no eller gnizt.no.

Ulike moglegheiter etter VG1 Elektrofag:

VG2/Bedriftsopplæring

VG3 / Bedriftsopplæring

Arbeidsmaskiner (kryssløp med TIP) Anleggsmaskinmekanikarfaget (VG3)*
  Landbruksmaskinmekanikarfaget (2 år i bedrift)
Automatisering Automatiseringsfaget (VG3)
  Tavlemontørfaget (2 år i bedrift)
  Viklerfaget (2 år i bedrift)
  Fjernstyrte undervannsoperasjonar (3 år i bedrift)
Data og elektronikk* Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
Elenergi Maritim elektrikarfag (VG3)*
  Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
IKT-servicefag*  IKT-servicefag (2 år i bedrift)
Industriteknologi (kryssløp med TIP) Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
Flyfag (Nasjonal linje)* Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
Køyretøy (kryssløp med TIP) Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
Kulde- og varmepumpeteknikk* Kulde- og varmepumpemontørfaget (2 år i bedrift)
Maritime fag*  Matrosfaget eller motormannfaget( 2 år i bedrift)
Ur- og instrumentmaker (Nasjonal linje)* Sjå vilbli.no for fleire retningar innan bedriftsopplæring
Låsesmedfaget (2 år i bedrift)  
  Påbygging til generell studiekompetanse*

 

*VG2-retningar som vi ikkje tilbyr. 

*VG3-retningar som vi ikkje tilbyr. 

Kontaktpersonar

Odd Erik Engetrøen Odd Erik Engetrøen
Fagleder
71 28 24 16 /
Mob. 970 84 148
Send e-post

Dokument

Utstyrsliste VG1
DOC-dokument - 52,50 kB
Utstyrsliste VG2 Elenergi
DOC-dokument - 49,00 kB
Utstyrsliste VG2 Automatisering
DOC-dokument - 49,00 kB
Utstyrsliste VG3 Automasjon
DOC-dokument - 49,00 kB