Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: unsplash.com

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk gir deg ei allsidig innføring i bygg- og anleggsfag med både teoretisk og praktisk opplæring.

Etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft

Bygg- og anleggsfag er samanset av fleire handverksfag, der det er stor etterspurnad etter kvalifisert arbeidskraft. Næringslivet er på stadig jakt etter medarbeidarar som har skaffa seg den nødvendige kompetanse og fagutdanning. Dette gjelder også dei som vel å halde fram si tekniske utdanning med fil dømes ingeniørstudiar.

Samarbeid med byggebransjen

Avdelinga har eit nært samarbeid med byggebransjen, og du vil få varierte og interessante oppgåver gjennom heile utdanningsløpet.

Byggeoppdrag

Byggavdelinga ved skulen har i mange år utført oppdrag for kunder som eit ledd i den praktiske undervisninga av elevar.

Meir informasjon?

Her finner du meir informasjon om utdanning og yrker: 

Ulike moglegheiter etter VG1 Bygg- og anleggsteknikk:

VG2

VG3 / Bedriftsopplæring
Anleggsteknikk* Anleggsmaskinførarfaget (2 år i bedrift)
  Fjell- og bergverksfaget (2 år i bedrift)
  Vei- og anleggsfaget (2 år i bedrift)
Byggteknikk Betongfaget (2 år i bedrift)
  Murarfaget (2 år i bedrift)
  Stillasbyggarfaget (2 år i bedrift)
  Tømrerfaget (2 år i bedrift)
Klima, energi- og miljøteknikk* Rørleggarfaget (2 år i bedrift)
  Taktekkarfaget (2 år i bedrift)
  Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (2 år i bedrift)
Overflateteknikk* Industriålarfaget (2 år i bedrift)
  Målarfaget (2 år i bedrift)
  Reinhaldsoperatørfaget (2 år i bedrift)
Treteknikk* Limtreproduksjonsfaget (2 år i bedrift)
  Trelastfaget (2 år i bedrift)
  Trevare- og bygginnreiingsfaget (2 år i bedrift)
Feierfaget (3 år i bedrift)  
Glassfaget (3 år i bedrift)  
Isolatørfaget (3 år i bedrift)  
Steinfaget (3 år i bedrift)  
  Påbygging til generell studiekompetanse*

*VG2-retningar som vi ikkje tilbyr. 

*VG3-retningar som vi ikkje tilbyr. 

Kontaktpersonar

Odd Erik Engetrøen Odd Erik Engetrøen
Fagleder
71 28 24 16 /
Mob. 970 84 148
Send e-post
Atle Svellingen
Lærer
71 28 24 65 /
Mob. 916 15 867
Send e-post

Dokument

Utstyrsliste VG1
DOCX-dokument - 94,96 kB
Utstyrsliste VG2
DOCX-dokument - 93,77 kB